Nyheter

Aktuellt

Kyrkodag 3 september i Stockholm

Arbetsgemenskapen inbjuder till kyrkodag med årsmöte i Stockholm den 3 september 2016.

Hälsning från Ordföranden

Medlemmar i aKF har fått utskick om medlemsavgift för 2016 tillskickat sig. Vi hoppas att ni vill fortsätta att stödja aKF:s arbete. Medlemsavgiften till aKF finansierar en stor del av vår verksamhet. Med hjälp av medlemsavgiften kan vi fortsatt erbjuda en årsbok(inklusive porto) till alla medlemmar. Bl.a. tryck- och portokostnader har dock en tendens att öka varför en extra gåva i samband med årsavgiften är mycket välkommen!

Manus till Årsboken 2015 är under slutredigering och boken beräknas utsändas före sommaren.

Kyrkodagen 2016 blir i Stockholm lördagen 3 september med den preliminära titeln: Kyrkans gemensamma tro – vår tro. Bland talarna i år finns Sven-Erik Brodd, Sofia Lilly Jönsson och Gunnar Weman.

Björn Fyrlund, ordf. aKF

Fortsättning på Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Rundbrevet som skickas ut varje tisdag och behandlar kommande söndag med pastoral fördjupning får en fortsättning efter Påsk. 9 nya skribenter har lovat dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Dessa är Mikael Löwegren, Bengt Holmberg, Mikael Nordin, Karl-Henrik Wallerstein, Benjamin Lundqvist, Markus Hagberg, Staffan Ljungman, Markus Leandersson och Niklas Adell.

Vi riktar också ett stort tack till Biörn Fjärstedt, Carl Sjögren, Berth Löndahl, Hans Weichbrodt, Björn Fyrlund, Christian Braw, Yngve Kalin, Jonas Lockman-Lundgren, Björn Bäckersten, Ove Lundin, Lars B Stenström och Dag Sandahl som varit skribenter under året som gått.

Om du inte redan är mottagare av rundbrevet mejla din e-postadress till rundbrevet@gmail.com

Marco Aldén och Johan Kalin, administratörer för Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Pastoral för en församling i Svenska kyrkan

aKF:s medlemmar har möjlighet att köpa boken till specialpriset 100 kr (ord pris 155 kr). Beställ genom att mejla info@artos.se och skriv ditt namn och din adress samt ange att du är medlem i aKF. Läs mer om boken på Artos

Att bygga vidare!

Prästfortbildning om församlingsbygge på Bjärka-Säby 5-6 oktober. 2 dagar kring Kyrkan och församlingslivet. Om att hitta vägar och möjligheter för levande församlingsliv. Att ta tillvara hela Kyrkans erfarenhet och omsätta den i vår tid.

Mer info!

Rundbrev om kyrklig förnyelse 2.0 - NYHET!

Till Dig som vill verka för kyrklig förnyelse i vårt land kommer nu Rundbrev om kyrklig förnyelse 2.0

Biskop Bertil undervisar

Hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E Gärtner

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2012 har titeln Biskop Bertil undervisar. I denna volym, som omfattar drygt 320 sidor, återfinns hittills opublicerade föredrag, predikningar, skriftetal och prästvigningstal av Bertil Gärtner. I materialet finns också ett opublicerat ”kompendium i nytestamentlig teologi” samt en komplett bibliografi av biskopens tryckta alster. Innehållet håller en mycket hög kvalitet. Bokens redaktörer är Björn Fyrlund, Markus Hagberg och Sture Hallbjörner.

Medlemmar i aKF erhåller boken gratis. OBS! Ny medlem i aKF betalar 100 kr första året. Detta erbjudande är för bra för att säga nej till!

Är du inte medlem, eller vill beställa flera ex, då kan du förhandsbeställa boken via e-post:
pastoraltidskrift@telia.com  (skriv Biskop Bertil undervisar i meddelandefältet) eller via aKF:s och SPT:s gemensamma kansli, telefon 018-51 09 86. Inbetalningskort följer med boken.

Förslag till ny kyrkohandbok

Svenska kyrkan planerar för en ny handbok och aKF fick uppdraget att vara remissinstans. I samband med det har Mikael Isacson och Mikael Löwegren gjort en granskning av förslaget som presenteras i 4 artiklar. Dessa har även publicerats i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer under avdelningen Liturgi där även remissen återfinns i sin helhet.

  1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
  2. Mässans samling och Ordet
  3. Måltiden och mässans sändning
  4. Några principiella synpunkter

Strukturutredningen ”Närhet och samverkan”

aKF har på eget initiativ lämnat en remiss på strukturutredningen (Närhet och samverkan).

Jubileumsboken "FÖRNYARNA"

- skriven på styrelsens uppdrag av Dag Sandahl och med bilder fotograferade av Agneta Elgenmark - har nu levererats till alla medlemmar. Boken som är på 378 sidor kommer att presenteras för en större allmänhet vid ett lanseringsmöte i Stockholm - i Stadsmissionens lokaler vid Stortorget - den 18 maj 2010. Ytterligare exemplar kan beställas från Artos förlag.

Missale.gif

Missa inte Missale - den oumbärliga gudstjänstboken!

Artos förlag har nu publicerats uppföljaren till det s.k. Noterias missale på uppdrag av aKF. Missalet innehåller texter och böner för mässans firande. Förutom material från kyrkohandbok och evangeliebok kommer missalet även att innehålla bl.a. kompletterande bönematerial för kyrkoårets söndagar (t.ex. alternativa kollektböner); böner och texter för vardagsmässa; material för firande av helgon; fler prefationer; fler nattvardsböner (t.ex. för ungdomsmässa och mässa med barn samt en bearbetning av Hippolytos nattvardsbön, den första kända nattvardsbönen, 200-talet); texter och böner för konfirmation med mässa; de sjukas smörjelse; en fyllig inledning med bl.a. kommentarer för diakonens uppgift i mässan och koncelebrerad mässa.

Missalet finns i två utföranden, i klotband och i skinnband med guldsnitt. De kan beställas på Artos förlag, klotband och skinnband. Missalets inledning och prov på en prefation finns här.

En gåva till hela Svenska kyrkan

"Missalet är en gåva till hela Svenska kyrkan," säger ärkebiskop em. Gunnar Weman i sin recension i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer här. Även tidningen Dagen har uppmärksammat missalet liksom ett reportage om församlingar som använder det.

Vigsel av enkönade par

Med anledning av kyrkomötets beslut om vigsel av enkönade par gör arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) ett uttalande.

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse om äktenskapslagen

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse har gjort ett uttalande om äktenskapslagen. Uttalandet har skickats till samtliga riksdagsledamöter.

Uttalanden

Med anledning av omorganisation kring Svenska Kyrkans Mission har aKF gjort följande uttalande.

Med anledning av beslutet att införa en välsignelseakt över registrerat partnerskap i Svenska kyrkan, har aKF:s styrelse följande uttalande.

2016-03-11 08:47

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2015-11-16 09:32