arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse

Tack till alla som närvarade och bidrog till årets kyrkodagar. Särskilt tack till alla föredragshållare; Berth Löndahl, Bengt Elias, Bo Brander, Jesper Glans och Dag Sandahl samt Vilma Rydstedt som utan möjlighet till förberedelse fick ersätta Elin Santell som blivit sjuk.

Ett tack också från mig personligen för möjligheten att vara ordförande under tre år i vår arbetsgemenskap och välkommen Johan Kalin som ny ordförande.

I bönens gemenskap

Marco Aldén

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.