arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse

Kontakt

Styrelse

Ordförande Johan Kalin, Stenbrohult
Vice ordförande Therese Leijon, Älmhult
Jörgen Ericsson, Luleå
Daniel Gustafsson, Uppsala
Mikael Löwegren, Lund
Simon Lind, Kalmar
Emil Lockman, Kävlinge

Arbetssekreterare

Simon Lind och Emil Lockman-Lundgren

Valberedning

Marco Aldén, sammankallande
Bertil Murray
Wilma Rydstedt

Kansli

c/o Härnvi
Grönstensvägen 9
752 41 UPPSALA
Tel: (+46) 0704 - 33 90 96
Epost: info@aKF.se
Bankgiro: 5123-7147